ბრენდინგი 2024 წელს

ბრენდინგი ფასი

რა არის ბრენდინგი და რატომ გვჭირდება? ბრენდინგი არის პროცესი, რომლის მიზანია თქვენი ბიზნესის წარმოჩენა განსხვავებულად და პოზიტიურად მომხმარებლის თვალში. რატომ ბრენდინგი? ზრდის გაყიდვებს – ბრენდინგი პირდაპირ აისახება გაყიდვების რაოდენობის ზრდაში, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს მოგების ზრდას. ზრდის მოგების მარჟას – ბრენდირებული პროდუქტი ან მომსახურება უფრო ძვირად იყიდება, ვიდრე იდენტური პროდუქტი არაბრენდირებული სახით. ქმნის ნდობას – […]

ბრენდბუქის შექმნა & დამზადება გაკეთება

ბრენდბუქის შექმნა – ფასი და ვადები რა არის ბრენდ ბუქი და რატომ არის ბრენდბუქის შექმნა მნიშვნელოვანი? ბრენდბუქი არის დოკუმენტი, რომელშიც განსაზღვრული თქვენი ბრენდის იდენტობა: ლოგო, ფერთა პალიტრა, ფონტები, სხვადასხვა ვიზუალები და მარკეტინგული მასალები. ბრენდბუქის დამზადება ეხმარება ნებისმიერი ზომის თუ ფორმის ორგანიზაციას განახორციელოს ეფექტური ბრენდინგი, მათ შორის დაზოგოს ფინანსები და დრო სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიებების განხორციელებისას. რატომ […]

ლოგოს დამზადება & დიზაინის შექმნა

ლოგოს დამზადება

ლოგოს დამზადება – რა უნდა ვიცოდეთ? ლოგოს დამზადება არის პირველი ნაბიჯი კომპანიის ბრენდინგში, ამავდროულად ლოგოს დიზაინი არის ერთ-ერთი მთავარი ხელსაწყო ეფექტური მარკეტინგისთვის. რატომ არის მნიშვნელოვანი ლოგოს შექმნა? ლოგოს ფუნქციაა პოზიტიურად წარმოაჩინოს თქვენი ბრენდი მომხმარებლების წინაშე და ასევე, განასხვაოს თქვენი პროდუქცია ან მომსახურება სხვა კონკურენტებისგან. ლოგო ზრდის თქვენი საქმიანობის არეალს – რაც უფრო ცნობადია თქვენი ლოგოს […]