ეკონომიკური საქმიანობა – რეესტრი & განახლება

ეკონომიკური საქმიანობა

ეკონომიკური საქმიანობა რეესტრი რა არის ეკონომიკური საქმიანობა და ვინ არის ვალდებული დარეგისტრირდეს ეკონომიკური საქმიანობის რეესტრში? ამ სტატიაში დეტალურად განვიხილავთ ყველა საკითხს, რაც უკავშირდება ეკონომიკური საქმიანობის რეესტრს და მასში რეგისტრაციას. რა არის ეკონომიკური საქმიანობა? ეკონომიკური საქმიანობის სახეები და კლასიფიკაცია განსაზღვრულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კლასიფიკატორში. იხილეთ დოკუმენტი მოცემულ ბმულზე. ეკონომიკური საქმიანობის რეესტრი კი არის საჯარო რეესტრის […]

მომხმარებლის ოთხი ტიპი

მომხმარებლის ტიპები

მომხმარებლის 4 ტიპი – რომელია სასურველი? ნებისმიერი ბიზნესის წარმატება მომხმარებლის კმაყოფილებაზე გადის. ამ მარტივი ჭეშმარიტების უგულველყოფა განაპირობებს ბიზნესის წარუმატებლობას. რამდენად კარგად იცნობთ თქვენ მომხმარებელს? ვინ არის თქვენი პოტენციური მომხმარებელი, რამდენად კარგად იცნობთ მათ, რა ქცევები ახასიათებთ, სად ეძებენ თქვენ პროდუქსა თუ მომსახურებას? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემამდე აუცილებელია კარგად გავიაზროთ მომხმარებლის ტიპები, მათი დაყოფა ოთხ ძირითად […]

მიკრო მეწარმე – რა უნდა ვიცოდეთ?

მიკრო მეწარმე

მიკრო მეწარმე მიკრო მეწარმე ეს არის ფიზიკური პირი, რომელსაც მინიწებული აქვს მიკრო მეწარმის სტატუსი, რის საფუძველზეც იგი განთავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადის გადახდისაგან. ვის შეიძლება მიენიჭოს მიკრო მეწარმის სტატუსი? მხოლოდ ფიზიკურ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: 1.არ ყავს დაქირავებული პირები 2.წლიური შემოსავალი (1 იანვრიდან – 31 დეკემბრამდე) არ აღემატება 30,000 ლარს 3. არ ახორციელებს აკრძალული საქმიანობას, რომელზეც […]

მცირე მეწარმე – რა უნდა ვიცოდეთ?

მცირე მეწარმე

მცირე მეწარმე – უნდა ვიცოდეთ? მცირე მეწარმე არის ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმის – “მცირე მეწარმის” სტატუსის ქვეშ, რის საფუძველზეც იგი სარგებლობს საგადასახადო შეღავათებით. რა საგადასახადო შეღავათი გააჩნია მცირე მეწარმეს? თუ მეწარმე ფიზიკური პირის იხდის საშემოსავლო გადასახადს 20%-იანი განაკვეთით, მცირე მეწარმის სტატუსის მიღების შემთხვევაში იგი გადაიხდის მხოლოდ 1%-ს. ვის შეუძლია მიიღოს მცირე […]

როგორ გავზარდოთ გაყიდვები?

გაყიდვების ზრდა

როგორ გავზარდოთ გაყიდვები? ნებისმიერი ბიზნესის მიზანია გაყიდვების ზრდა, მაქსიმალური მოგების მიღება, მინიმალური დანახარჯებით, რაც ხშირად არ ხორციელდება ისე, როგორც დაგეგმილი გვაქვს. ამ სტატიის წაკითხვის შემდგომ თქვენ ზუსტად გეცოდინებათ, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რათა გაიზარდოს თქვენი ბიზნესის გაყიდვები. მომსახურების სფერო გაქვთ ხარისხიანი მომსახურება და გსურთ გაყიდვების ზრდა? ყურადღება მიაქციეთ შემდეგ ფაქტორებს: მოთხოვნადი – რამდენად მოთხოვნადია თქვენი […]

რეზიდენტობის ცნობა 2022-2024

რეზიდენტობის ცნობა

2024 Google- რეზიდენტობის ცნობა 2024 Facebook (meta) რეზიდენტობის ცნობა 2024 2023 Google- რეზიდენტობის ცნობა 2023 Facebook (meta) რეზიდენტობის ცნობა 2023 2022 Google – რეზიდენტობის ცნობა 2022 Facebook – რეზიდენტობის ცნობა 2022

ხელშეკრულების ფორმები

ხელშეკრულების ფორმები

შრომის ხელშეკრულება მომსახურების ხელშეკრულება ნარდობის ხელშეკრულება ნასყიდობის ხელშეკრულება ქირავნობის ხელშეკრულება იჯარის ხელშეკრულება

ბიზნესის დაწყება საქართველოში – რა უნდა ვიცოდეთ?

ბიზნესის დაწყება საქართველოში – მოკლე ინსტრუქცია – რა უნდა გავითვალისწინოთ? ბიზნესის ფორმა იურიდიული მხარე ბუღალტერია მარკეტინგი ბრენდინგი