საიტების ტექნიკური მომსახურება & მხარდაჭერა

საიტის ტექნიკური მომსახურება

ნებისმიერ ვებ-გვერდს ჭირდება ტექნიკური მომსახურება, რათა თავიდან აიცილოთ შეფერხებები და მაქსიმალურად დიდი ხნით შეძლოთ მისით სარგებლობა.

რა რისკებისგან გვიცავს ტექნიკური მომსახურება?

  • ტექნიკური მომსახურებასაიტის მუშაობის ზოგადი შეფერხება
  • საიტის ცალკეული გვერდის ან ფუნქციის გაუმართაობა
  • საიტის გათიშვა
  • საიტის დავირუსება
  • პრობლემები სერვერთან

რას მოიცავს საიტების ტექნიკური მხარდაჭერა?

პერიოდული ბექაფების (საიტის ასლების) გაკეთება

სისტემის ან მისი ცალკეული კომპონენტის განახლებები

საიტის ცალკეული ფუნქციის შეფერხების გამოსწორება

გათიშული საიტის ჩართვა

დავირუსებული ვებ-გვერდის აღდგენა

სერვერთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება

სხვა შეფერხების გამოსწორება

როგორ შევარჩიოთ მომსახურე კომპანია?

წარმოგიდგენთ რამდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტს, რის საფუძველზეც შეგიძლიათ შეარჩიოთ მომსახურე კომპანია:

ბიუჯეტი – შეადარეთ ფასებით

სამუშაო მოცულობა – ზუსტად განსაზღვრეთ რა მომსახურება გჭირდებათ და რამდენად მოიცავს შემოთავაზება თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებს

გამოცდილება – ფასზე და სამუშაოს მოცულობაზე შეთანხმება შესაძლოა შეთანხმებად დარჩეს, თუ მომსახურე კომპანიას არ გააჩნია შესაბამისი გამოცდილება, რომელიც საჭიროა მომსახურების გასაწევად.

რა ღირს საიტის ტექნიკური მომსახურება?

მომსახურების ტიპები:

წლიური ტექნიკური უზრუნველყოფა – 450 ლარიდან

თვიური ტექნიკური მომსახურება – 350 ლარიდან

ზუსტი ღირებულება დამოკიდებულია საიტის ტიპზე, მდგომარეობაზე და მომსახურების საერთო მოცულობაზე