ვებ-გვერდის დიზაინი 2024 წელს

ვებ საიტის დიზაინი

ვებ-გვერდის დიზაინივებ-გვერდის დიზაინი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ნებისმიერი დანიშნულების და ტიპის საიტისთვის.

როგორი უნდა იყოს თქვენი საიტის დიზაინი 2024 წელს?

ტექნოლოგია ვითარდება და ტრენდები იცვლება, თუმცა ძირითადი აქცენტები კვლავ აქტუალური რჩება 2024 წლისთვის, კერძოდ:

 • აქცენტი მობილურ მოწყობილობებზე 
 • ანიმაციური და მოძრავი ელემენტები 
 • 3D ელემენტები 
 • სიმარტივე და ეფექტური სტრუქტურა 

რატომ არის მნიშვნელოვანი ვებსაიტის დიზაინი?

ვებსაიტის დიზაინი მნიშვნელოვანია მრავალი მიზეზის გამო, როგორებიცაა:

 • პირველი შთაბეჭდილება: ვებსაიტი ხშირად არის კონტაქტის პირველი საშუალება თქვენს ბიზნესსა და პოტენციურ კლიენტს შორის. კარგი დიზაინის ვებსაიტს შეუძლია შექმნას დადებითი შთაბეჭდილება და დააინტერესოს ვიზიტორი.
 • მომხმარებლის გამოცდილება: თუ ვებ-გვერდის არქიტექტურა და მისი დიზაინი პოზიტიურ გამოცდილებას შეუქმნის შემოსულ მომხმარებელს, იგი კვლავ დაბრუნდება, უფრო დიდი შემართებით.
 • ბრენდინგი: ვებსაიტი არის თქვენი ბრენდის სახე. კარგი დიზაინი დაგეხმარებათ ბრენდის აღიარებასა და ნდობის ჩამოყალიბებაში.
 • საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია: კარგი დიზაინის ვებსაიტს შეუძლია გააუმჯობესოს თქვენი საძიებო სისტემის რეიტინგები
 • კონკურენტუნარიანობა: დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში, ვებსაიტის დიზაინი განსაზღვრავს კონკურენტუნარიანობას. ცუდმა ვებსაიტმა შესაძლოა, პოტენციური მომხმარებელი თქვენს კონკურენტებამდეც მიიყვანოს. 

 

ამრიგად, ვებსაიტის დიზაინი ასრულებს მნიშვნელოვან როლს, ნებისმიერი ბიზნესის განვითარებაში.

საიტის დიზაინის ტენდენციები 2023 წელს

მიმდინარე ტენდენციებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ ზოგიერთი რამ, რაც იქნება მნიშვნელოვანი ვებსაიტის დიზაინისთვის 2024 წელს.

 • მუქი რეჟიმი (dark mode): 2024 წელს უნდა გაგრძელდეს მუქი რეჟიმების ტენდენცია. ასეთი რეჟიმი ამცირებს თვალების დაძაბულობას და უფრო მარტივია წაკითხვა ნაკლებად განათებულ გარემოში.
 • პერსონალიზაცია: მანქანური სწავლისა და ხელოვნური ინტელექტის მიღწევებით ვებსაიტებს უნდა ჰქონდეთ პერსონალიზებული კონტენტი თითოეული ინდივიდუალური მომხმარებლისთვის.
 • თავსებადი დიზაინი: ვებგვერდის დიზაინი უნდა იყოს თავსებადი ყველა ზომის და ფორმატის ეკრანისთვის.

პროფესია ვებ-დიზაინერი & UX დიზაინერი

ვებ დიზაინერი ქმნის ვებსაიტის ვიზუალურ ელემენტებს, მათ შორის გვერდების დიზაინს, ფერთა გამას, ფონტის დიზაინს და ცალკეულ ელემენტებს.

ამისთვის ვებ დიზაინერები იყენებენ ისეთ პროგრამებს, როგორიცაა: Adobe Photoshop ან Sketch.

UX დიზაინერი – ეს არის User Experience დიზაინერი, ანუ მისი მისიაა ვებ-გვერდზე მომხმარებლის ყოფნის პროცესი იყოს კომფორტული და ეფექტური გამოცდილება.

ამ მიზნით ისინი ქმნიან ვებსაიტის სტრუქტურას, მის არქიტექტურას, მომხმარებლის ქცევის მოდელებს, ასევე მათი ფუნქციაა ანალიტიკური ხელსაწყოების მეშვეობით მიიღონ ინფორმაცია მომხმარებლის ქცევის შესახებ და შემდგომ ამ ინფორმაციის საფუძველზე გააუმჯობესონ საიტის დიზაინი.