სახელწოდების მოფიქრება & სახელები ბიზნესისთვის

სახელწოდების მოფიქრება - ბრენდის სახელის შექმნა

სახელწოდების მოფიქრება არის პირველი ნაბიჯი, რითიც იწყება ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობა.

სახელის მოფიქრება არც ისე მარტივია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს.

ბრენდის სახელი უნდა:

  • ესადაგებოდეს ბიზნეს საქმიანობას;
  • იწვევდეს პოზიტიურ ემოციებს;
  • იყოს დასამახსოვრებელი
  • შესაძლებელი იყოს მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოყენება
  • არ უნდა წარმოადგენდეს სხვა ორგანიზაციის ინტელექტუალურ საკუთრებას

კრეატიული სახელები მაღაზიისთვის, ონლაინ მაღაზიის სახელები

ორიგინალური სახელები გვერდისთვის

კომპანიის სახელები

ბრენდის სახელის შექმნა

წარმატებული შპს სახელები

სახელის მოფიქრება – პროცესი?