რეზიდენტობის ცნობა 2022-2024

2024

Google- რეზიდენტობის ცნობა 2024

Facebook (meta) რეზიდენტობის ცნობა 2024

2023

Google- რეზიდენტობის ცნობა 2023

Facebook (meta) რეზიდენტობის ცნობა 2023

2022

Google – რეზიდენტობის ცნობა 2022

Facebook – რეზიდენტობის ცნობა 2022