პროდუქტის რეკლამა

პროდუქტის რეკლამა - როგორ გავაკეთოთ ?

გვაქვს კარგი პროდუქტი ან მომსახურება, თუმცა გვიჭირს გაყიდვებში, როგორ მოვიქცეთ?

ეფექტური რეკლამა, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორ გავაკეთოთ სწორი და მიზნობრივი რეკლამა, თანაც თუ ფინანსებია შეზღუდული?

განვიხილოთ დეტალურად:

1.პლატფორმის შერჩევა

2.მარკეტინგული სტრატეგია

3. სწორი ბიუჯეტი

4.ნდობა

5.სამუშაოს ხარისხი