მიკრო მეწარმე – რა უნდა ვიცოდეთ?

მიკრო მეწარმე

მიკრო მეწარმემიკრო მეწარმე ეს არის ფიზიკური პირი, რომელსაც მინიწებული აქვს მიკრო მეწარმის სტატუსი, რის საფუძველზეც იგი განთავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადის გადახდისაგან.

ვის შეიძლება მიენიჭოს მიკრო მეწარმის სტატუსი?

მხოლოდ ფიზიკურ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

1.არ ყავს დაქირავებული პირები

2.წლიური შემოსავალი (1 იანვრიდან – 31 დეკემბრამდე) არ აღემატება 30,000 ლარს

3. არ ახორციელებს აკრძალული საქმიანობას, რომელზეც არ ხდება მიკრო მეწარმის სტატუსის მინიჭება

როგორ მივიღოთ მიკრო ბიზნესის სტატუსი?

ამისთვის საჭიროა განცხადების დაწერა შემოსავლების სამსახურში

დაკავშირებული სტატია: როგორ გავხდეთ მცირე მეწარმე?