კონტენტ მარკეტინგი – კონტენტის შექმნა

რა არის კონტენტ მარკეტინგი და რატომ გვჭირდება მისი ეფექტურად განხორციელება დღესვე?

ეს არის მარკეტინგული სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს საინტერესო და რელევანტური კონტენტის შექმნა & გავრცელების გზით პოტენციური მომხმარებლების მოზიდვას.

რა არის კონტენტი?

კონტენტი სხვადასხვა ფორმატის შეიძლება იყოს: სტატია, ვიდეო, ინფოგრაფიკა და სხვა.

მაგალითად: თუ თქვენი პროდუქცია დაკავშირებულია გათბობის სისტემებთან, შესაძლებელია დაიწეროს სტატია ან დამზადდეს ვიდეო რგოლი, სადაც მიმოიხილება სხვადასხვა ტიპის გათბობის ქვაბები და მათი უპირატესობა.

როგორი უნდა იყოს კონტენტი?

საინტერესო – ინტერნეტში მილიონობით უსარგებლო კონტენტია, მათი რიცხვი იზრდება ყოველწუთიერად, ამიტომაც არავინ წაიკითხავს, მოუსმენს ან გაეცნობა უინტერესო კონტენტს.

რელევანტური – ინტერესი არ არის საკმარისი, კონტენტი დაკავშირებული უნდა იყოს თქვენს საქმიანობასთანაც.

გავრცელებადი – შესაძლებელი უნდა იყოს კონტენტის მარტივად გავრცელება სხვადასხვა პლატფორმებზე, რაზეც უფრო დეტალურად ქვემოთ ვისაუბრებთ.

როგორ გავავრცელოთ კონტენტი?

სოციალური მედია

ვებ-გვერდი

Email მარკეტინგი

რა არის კონტენტ მარკეტინგი და რატომ არის იგი მნიშვნელოვანი თქვენი მარკეტინგული აქტივობისთვის?

კონტენტი განმარტება

კონტენტ კრეატორი

კონტენტ მარკეტინგის ქეისები

რას ნიშნავს სიტყვა კონტენტი

კონტენტი ქართულად

კონტენტ მენეჯმენტი