ეკონომიკური საქმიანობა – რეესტრი & განახლება

ეკონომიკური საქმიანობა

ეკონომიკური საქმიანობა რეესტრი რა არის ეკონომიკური საქმიანობა და ვინ არის ვალდებული დარეგისტრირდეს ეკონომიკური საქმიანობის რეესტრში? ამ სტატიაში დეტალურად განვიხილავთ ყველა საკითხს, რაც უკავშირდება ეკონომიკური საქმიანობის რეესტრს და მასში რეგისტრაციას. რა არის ეკონომიკური საქმიანობა? ეკონომიკური საქმიანობის სახეები და კლასიფიკაცია განსაზღვრულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კლასიფიკატორში. იხილეთ დოკუმენტი მოცემულ ბმულზე. ეკონომიკური საქმიანობის რეესტრი კი არის საჯარო რეესტრის […]

მიკრო მეწარმე – რა უნდა ვიცოდეთ?

მიკრო მეწარმე

მიკრო მეწარმე მიკრო მეწარმე ეს არის ფიზიკური პირი, რომელსაც მინიწებული აქვს მიკრო მეწარმის სტატუსი, რის საფუძველზეც იგი განთავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადის გადახდისაგან. ვის შეიძლება მიენიჭოს მიკრო მეწარმის სტატუსი? მხოლოდ ფიზიკურ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: 1.არ ყავს დაქირავებული პირები 2.წლიური შემოსავალი (1 იანვრიდან – 31 დეკემბრამდე) არ აღემატება 30,000 ლარს 3. არ ახორციელებს აკრძალული საქმიანობას, რომელზეც […]

მცირე მეწარმე – რა უნდა ვიცოდეთ?

მცირე მეწარმე

მცირე მეწარმე – უნდა ვიცოდეთ? მცირე მეწარმე არის ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმის – “მცირე მეწარმის” სტატუსის ქვეშ, რის საფუძველზეც იგი სარგებლობს საგადასახადო შეღავათებით. რა საგადასახადო შეღავათი გააჩნია მცირე მეწარმეს? თუ მეწარმე ფიზიკური პირის იხდის საშემოსავლო გადასახადს 20%-იანი განაკვეთით, მცირე მეწარმის სტატუსის მიღების შემთხვევაში იგი გადაიხდის მხოლოდ 1%-ს. ვის შეუძლია მიიღოს მცირე […]

ხელშეკრულების ფორმები

ხელშეკრულების ფორმები

შრომის ხელშეკრულება მომსახურების ხელშეკრულება ნარდობის ხელშეკრულება ნასყიდობის ხელშეკრულება ქირავნობის ხელშეკრულება იჯარის ხელშეკრულება

ბიზნესის დაწყება საქართველოში – რა უნდა ვიცოდეთ?

ბიზნესის დაწყება საქართველოში – მოკლე ინსტრუქცია – რა უნდა გავითვალისწინოთ? ბიზნესის ფორმა იურიდიული მხარე ბუღალტერია მარკეტინგი ბრენდინგი